Nhảy đến nội dung
x

Giới thiệu

Giới thiệu

VIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ KINH DOANH (IBEP)

Viện Chính sách Kinh tế và Kinh doanh (Institute for Business and Economics Policy – IBEP) là một tổ chức khoa học và công nghệ, trực thuộc trường Đại học Tôn Đức Thắng. Với vị thế dẫn đầu về khoa học công nghệ tại Việt Nam và uy tín học thuật trên thế giới của trường Đại học Tôn Đức Thắng, Viện Chính sách Kinh tế và Kinh doanh sẽ truyền tải những giá trị và thông điệp của Nhà Trường tới các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người học. 

Viện đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tri thức trong ba lĩnh vực là xây dựng chính sách kinh tế; tư vấn-đào tạo doanh nghiệp đào tạo kỹ năng cho sinh viên, học viên. Viện quy tụ các chuyên gia đầu ngành về kinh tế, chính sách và quản trị kinh doanh; cùng với sự hỗ trợ về mọi mặt của trường Đại học Tôn Đức Thắng trong quá trình hoạt động.

Trong bối cảnh biến động toàn cầu, việc ra quyết định của các lãnh đạo địa phương và doanh nghiệp luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro. Tư duy cảm tính và kinh nghiệm bộc lộ nhiều hạn chế. Chính vì vậy, giá trị lớn nhất của Viện chính là mang đến giải pháp cho địa phương và doanh nghiệp dựa trên cơ sở khoa học khách quan; đồng thời trang bị cho sinh viên, học viên của Viện nền tảng kỹ năng chuyên nghiệp. Các chuyên gia của Viện sẽ cập nhật những kết quả nghiên cứu mới nhất trong phạm vi chuyên môn vào mọi hoạt động.

TẦM NHÌN

- Trở thành người đồng hành tin cậy của các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng kinh doanh Việt;

- Tạo môi trường hấp dẫn với nhiều thử thách để phát huy năng lực, bản sắc của mỗi cá nhân;

- Cung cấp các điều kiện tốt nhất để giúp sinh viên hội nhập với thực tiễn nghề nghiệp.

SỨ MẠNG

- Cầu nối vững chắc giữa trường đại học với địa phương và doanh nghiệp;

- Mang lý thuyết áp dụng một cách khoa học vào thực tiễn.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Tập trung vào nhu cầu của các đối tượng hữu quan;

- Hiệu quả, chuyên nghiệp và khoa học trong mọi hoạt động;

- Tính chủ động và sáng tạo;

- Uy tín – Tận tâm;

- Xây dựng thành công mối quan hệ phát triển hiệu quả cho ba bên: Đại học, địa phương, doanh nghiệp

NHỮNG DỊCH VỤ THẾ MẠNH

I. Phát triển kinh tế địa phương

-  Nghiên cứu xây dựng chiến lược tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương;

- Thiết kế và thực hiện điều tra thu thập thông tin và phân tích dữ liệu kinh tế - xã hội phục vụ cho nghiên cứu chính sách và nghiên cứu thị trường;

- Xây dựng chiến lược thu hút vốn đầu tư, xây dựng môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cho địa phương;

- Thực thi các nội dung chuyển đổi số thông qua ứng dụng Trí tuệ nhân tạo, Internet of things và Học máy trong quản lý tại các địa phương.

II. Đào tạo và tư vấn doanh nghiệp

- Tư vấn và thực thi chuyển đổi số doanh nghiệp thông qua ứng dụng Trí tuệ nhân tạo, Internet of things và Học máy;

- Tư vấn và đào tạo theo đặt hàng các lĩnh vực: phương pháp quản trị và vận hành, chiến lược kinh doanh, tài chính doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp, tái cấu trúc, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp thị và truyền thông;

- Hợp tác tổ chức các sự kiện doanh nghiệp, kết nối cung-cầu và hợp tác quốc tế trong đào tạo tư vấn doanh nghiệp.

III. Đào tạo kỹ năng thực chiến

Thông qua kinh nghiệm tư vấn – giảng dạy, cộng với mối quan hệ sâu sắc và rộng lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp, IBEP đã đúc kết thành những khóa đào tạo chuyên nghiệp, nhằm trang bị cho các cá nhân, doanh nhân, sinh viên những kiến thức - kỹ năng cần thiết nhất để giúp họ đạt được những kết quả thành công vượt trội trong tương lai.

Mục tiêu của IBEP: Thông qua Chương trình đào tạo, Tư vấn và Huấn luyện của IBEP cung cấp cho Doanh nghiệp và Cá nhân các điều kiện tốt nhất để phát triển năng lực vượt trội, nâng cao bản lĩnh để đối mặt với các thách thức và khai thác các cơ hội một cách thông minh nhằm đạt đến sự phát triển bền vững trong bối cảnh kinh doanh ngày nay.