Nhảy đến nội dung
x
Chương trình đào tạo miễn phí về Trí tuệ Nhân tạo

Chương trình đào tạo miễn phí về Trí tuệ Nhân tạo do Cục Phát triển Công nghiệp (Bộ Kinh tế Đài Loan) và Trung tâm Phát triển Khoa học Quản lý và Công nghệ Ứng dụng (ATEM) (Đại học Tôn Đức Thắng) đồng tổ chức.

Nội dung chương trình sẽ tập trung vào ứng dụng của Trí tuệ Nhân tạo trong 3 lĩnh vực: Thành phố thông minh, sản xuất và sức khỏe.

Subscribe to ATEM